26 Şubat 2020

Neden Düzcespor'a Kaynak Bulunamadı ?

TFFdeki Kaynak Kullandırma Talimatı bakın ne diyor ?

06 Eylül 2016 Salı 22:00
625 Okunma
Neden Düzcespor'a Kaynak Bulunamadı ?
bayramalikubilay@hotmail.com

KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATI
Bu talimat, futbolun geliştirilmesini temin amacıyla futbol kulüpleri ile futbol ile ilgili kurul, kurum ve kuruluşların TFFye sunulan ve TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen alt yapı, tesis, eğitim ve futbol gelişim projelerinde kullanılmak üzere TFF Statüsünün 67. maddesi uyarınca TFF Genel Kurulu kararı ile her bir bütçe dönemi için tespit edilen tutarın katkı payı olarak dağıtım esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.
KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATI ; TFF Yönetim Kurulunun 21.07.2009 tarih ve 52 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 22.07.2009 tarihinde TFFnin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
KAYNAK KULLANDIRMA İLKELERİ
(1) TFFnin yıllık toplam gelirinin % 15'i, her bütçe döneminde 1 Nisan tarihine kadar TFFye sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen projelerde kullanılmak üzere ikinci ve üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere; % 15'i ise futbolla ilgili olmak kayıt ve şartı ile her bütçe döneminde 1 Nisan tarihine kadar TFFye sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen alt yapı, eğitim, tesis veya futbol gelişim projelerinde kullanılmak üzere ilgili kurul, kurum, kuruluş ile spor kulüplerine Genel Kurul kararı ile TFFnin kaynak kullandırılmasına ilişkin düzenlemesine uygun şekilde, katkı payı olarak kullandırılabilir.
(2) TFF, sunulacak projelerin konusunu veya niteliğini önceden belirleyebilir.
(3) TFF her yıl Olağan Genel Kurul öncesinde bir sonraki bütçe döneminde işbu talimat kapsamında ilgili kulüp, kurul, kurum ve kuruluşlara kullandırılması düşünülen tutarı bütçesinde açıkça belirtir ve bu bütçeyi Genel Kurul onayına sunar.
(4) Genel Kurul kararı ile ikinci ve üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere kullandırılması öngörülen kaynak, projeleri Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen kulüplere bütçe dönemi içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarlarda kullandırılabilir.
(5) Genel Kurul kararı ile futbol ile ilgili olmak kayıt ve şartı ile alt yapı, eğitim, tesis veya futbol gelişim projelerinde kullanılmak üzere ilgili kurul, kurum, kuruluşlar ile ikinci ve üçüncü ligde takımı bulunan kulüpler dışındaki profesyonel liglerde takımı bulunan kulüpler ile amatör ligde takımı bulunan kulüplere kullandırılması öngörülen kaynak, projeleri Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen ilgili kurul, kurum, kuruluş ve futbol kulüplerine bütçe dönemi içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarlarda kullandırılabilir.
BAŞVURU DUYURUSU
(1) Her takvim yılının ilk iki ayı içerisinde tüm ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla, bir sonraki mali dönem için geçerli olacak kaynak kullandırma başvurularının en geç o yılın 1 Nisan tarihine kadar yapılması gerektiği TFF resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde ilan edilir.
(2) 1 Nisan tarihine kadar yapılmış olan başvurular müteakip bütçe dönemi için geçerli olup daha sonraki bütçe dönemine aktarılmaz. Başvurunun daha sonraki bütçe dönemlerinde de geçerli kabul edilebilmesi için -Yönetim Kurulu tarafından ilgili bütçe dönemi içerisinde kaynak kullandırılmasına karar verilmiş veya verilmemiş olmasına bakılmaksızın- her başvuru döneminde başvuru dosyası ekinde sunulan belgelerin güncellenerek yenilenmesi gerekir.
(3) 1 Nisan tarihine kadar başvuru dosyasını göndermeyen ya da başvurusunu güncel belgeler ile yazılı olarak yenilemeyen ilgililere kaynak kullandırılmaz.
(4) İlgililer başvuru tarihlerinden 1 yıl öncesinde veya daha önceki bir tarihte tamamlanmış projeleri için TFFden kaynak kullandırma talebinde bulunamazlar.
(5) 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak müracaatlar takip eden yılda gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul sonrasında incelenir.
Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyeleri
Düzcespor Kulübüne alınan CEO nun bir gün bile Düzcede durması kayıptır. Düzcesporun kurtulma reçetesinin TFFnin Kaynak Kullandırma Talimatında bir bir yazıyor.
TFFye sunulacak Altyapı ve Özkaynak düzeni projelerinin kaynağı TFF tarafından karşılanmaktadır...
Ey Düzcespor Kulübü idarecileri TFF Kaynak Kullandırma talimatı ile kulüplere büyük imkanlar sunarken sizden de bazı gayretler beklemektedir.
TFFnin sunduğu Kaynak Kullandırma Talimatındaki fırsatların Düzcespora kazandırılması öncelikle Düzcespor yönetiminin işidir
Yönetici arkadaşlar.. Lütfen bu işi önemseyip CEOnuza görev ve yetki verin , sizde takipçisi olun.
Dediklerimi yaban atmazsanız kazanan Düzcespor olacaktır.
06.09.2016
Bayram Ali Kubilay

TÜM KATEGORİLER

 1. Gündem
 2. Ekonomi
 3. Siyaset
 4. Asayiş
 5. Sağlık Ve Çevre
 6. Spor
 7. Eğitim
 8. Sektörel
 9. 3 Sayfa
 10. Dünyadan

TÜM YAZARLAR

 1. Bayram Ali Kubilay
Gündem81, Düzcede haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.